Про нас

Комунальне некомерційне підприємство «Івано-Франківський обласний центр громадського здоров’я Івано-Франківської обласної ради» (КНП «ІФ ОЦГЗ») — заклад охорони здоров’я, що відповідає за збереження і зміцнення здоров’я населення, соціально-гігієнічний моніторинг захворювань, епідеміологічний нагляд і біологічну безпеку, групову та популяційну профілактику захворюваності, боротьбу з епідеміями та стратегічне управління у сфері громадського здоров’я.

Утворений на виконання рішення Івано-Франківської обласної ради сьомого демократичного скликання (тридцята сесія) від 20.09.2019 №1242-30/2019.

Головним завданням КНП «ІФ ОЦГЗ» є діяльність у сфері громадського здоров’я – збереження і зміцнення здоров’я населення, стратегічного управління з питань громадського здоров’я, моніторингу захворювань, здійснення групової та популяційної профілактики захворюваності. Обласний центр виконує лікувально-профілактичні, науково-практичні та організаційно-методичні функції у сфері охорони здоров’я з метою забезпечення якості лікування хворих на cоціально небезпечні захворювання, зокрема ВІЛ/СНІД, туберкульоз, наркозалежність, вірусні гепатити тощо, попередження захворювань у контексті розбудови системи громадського здоров’я.

Предметом діяльності КНП «ІФ ОЦГЗ» є:
1) забезпечення профілактики захворювань шляхом:
– розроблення, реалізації та моніторингу виконання проектів комплексних заходів та програм з профілактики захворювань, які спричиняють найбільший негативний соціально-демографічний та економічний вплив;
– організації виконання програм імунізації і нагляду за хворобами, які можна попередити вакцинацією;
– інформування про поведінкові та медичні ризики для здоров’я різних груп населення;
– створення систем і методів активного залучення працівників первинної медико-санітарної та спеціалізованої допомоги до програм профілактики захворювань;
– розроблення скринінгових програм для ранньої діагностики захворювань;
2) зміцнення здоров’я населення шляхом:
– розробки і реалізації стратегій з формування свідомого і відповідального відношення населення до власного здоров’я і особистої безпеки, в тому числі профілактики самогубств;
– проведення заходів та акцій, спрямованих на зменшення впливу на стан здоров’я факторів ризику (алкоголь, тютюн, нездорове харчування, низька фізична активність, ризикована поведінка та інші);
– проведення заходів, спрямованих на зміцнення психічного здоров’я населення та попередження розладів психічного здоров’я у дорослих та дітей;
– проведення заходів спрямованих на охорону сексуального, репродуктивного здоров’я та дотримання здорового способу життя;
3) планування кадрових ресурсів для системи громадського здоров’я шляхом:
– забезпечення сфери громадського здоров’я кваліфікованими кадрами; розроблення плану забезпечення системи кадровими ресурсами, що має довгостроковий та прогнозний характер, враховує демографічні прогнози, регіональні інтереси та майбутні потреби в сфері громадського здоров’я;
– запровадження механізмів підтримки якісного рівня знань працівників у сфері громадського здоров’я, в тому числі шляхом організації та проведення тренінгів, курсів, семінарів, циклів тематичного вдосконалення;
4) стратегічне керівництво у сфері громадського здоров’я та інформаційне забезпечення сфери охорони здоров’я області, що передбачає:
– збір та аналіз стратегічної інформації для формування місцевої політики і стратегічного управління у сфері громадського здоров’я, координація відповідної діяльності місцевих закладів охорони здоров’я;
– визначення регіональних пріоритетів у сфері громадського здоров’я та пошук оптимальних шляхів розв’язання проблем громадського здоров’я з врахуванням вітчизняної та світової практики;
– координація розробки і впровадження, моніторинг і оцінка виконання програмних заходів у сфері протидії неінфекційним хворобам та вирішення інших пріоритетних проблем громадського здоров’я;
– інформаційне забезпечення сфери охорони здоров’я області щодо стану здоров’я населення, мережі закладів охорони здоров’я області і їх діяльності, кадрових ресурсів, організація і проведення акредитації закладів охорони здоров’я всіх форм власності у відповідності до вимог чинної нормативно-правової бази;
– координація діяльності закладів охорони здоров’я області щодо дотримання єдиної системи збору, обробки, зберігання та передачі медико-статистичної інформації;
– розроблення пропозицій для втілення національної політики у сфері громадського здоров’я в місцеві програми та заходи;
5) комунікація в інтересах громадського здоров’я шляхом:
– проведення комунікаційних кампаній з різних аспектів просування/промоції здоров’я, формування здорового способу життя і мотивації населення до такого способу життя;
– інформаційної підтримки заходів галузевого управління, інформаційно-аналітичного забезпечення планування діяльності галузевого управління в частині, що стосується питань громадського здоров’я;
– забезпечення інформаційного супроводу реалізації національних, регіональних та місцевих програм у сфері громадського здоров’я;
– створення та поширення кіно-фото-відео-аудіо-продукції;
– надання консультативної допомоги зацікавленим відомствам, установам і організаціям з питань формування здорового способу життя;
– розробки та видання методичних матеріалів, науково-популярної літератури з питань здорового способу життя;
6) медичне забезпечення осіб, які займаються фізичною культурою і спортом, надання лікувально-консультативної допомоги зазначеним особам та іншим верствам населення для відновлення здоров’я і працездатності засобами лікувальної фізкультури;
7) забезпечення якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування медичних кадрів з питань громадського здоров’я згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до книжкових фондів;
8) виконання інших функцій, пов’язаних з реалізацією завдань, визначених цим Статутом.

 

Стратегічний план розвитку системи громадського здоров'я

в Івано-Франківській області на 2020-2022 роки