«День для всіх людей»

Оприлюднено

Бачити перед собою передусім людину, а не діагноз — мета, до якої треба йти.
Інвалідність — це частина людського життя. У якийсь момент життя майже кожна людина відчуватиме тимчасову або постійну непрацездатність. Понад мільярд людей — близько 15 % світового населення — живуть із певною формою інвалідності.

Станом на 1 січня 2020 року, в Україні 2,7 млн осіб мають інвалідність, у тому числі 222,3 тис. осіб з I групою інвалідності, 900,8 тис. осіб з II групою інвалідності, 1416,0 тис. осіб з III групою інвалідності та 163,9 тис. дітей з інвалідністю.

Сьогодні, 3 грудня, відзначається Міжнародний день людей з інвалідністю — «день для всіх людей».

У цей день ВООЗ закликає піднімати обізнаність про необхідність реагувати на потреби людей з інвалідністю у всіх аспектах суспільства, у тому числі під час пандемії COVID-19, нагадати про важливість розвитку інклюзивної культури та повної реалізації прав людини для всіх людей з інвалідністю як невід’ємної частини прав людини та основних свобод.

Люди з інвалідністю опинилися серед найбільш вразливих груп населення під час пандемії COVID-19 через багато соціальних та екологічних бар’єрів, обмежень у доступі до медичних послуг, дискримінаційного ставлення та недоступності інфраструктури.

Тим не менш, пандемія COVID-19 надає унікальну можливість переглянути й удосконалити наші системи охорони здоров’я, щоби вони були більш інклюзивними та реагували на потреби та права людей, які зазнають інвалідності у всьому їх різноманітті.

Що ми можемо для цього зробити?
🔹 сприяти доступу до основних послуг;
🔹 інвестувати в програми для людей з інвалідністю;
🔹 прийняти або переглянути національну стратегію та план дій;
🔹 покращити освіту, навчання та набір персоналу;
🔹забезпечити належне фінансування;
🔹підвищувати обізнаність та розуміння громадськістю щодо інвалідності;
🔹 посилити дослідження та збір даних; і
залучати людей з інвалідністю до реалізації політики та програм.

Люди з інвалідністю мають право на свободу від дискримінації в забезпеченні їхніх прав. Це свобода від дискримінації за ознакою інвалідності, а також інших ознак, таких як раса, колір шкіри, мова, релігія, політичні або інші переконання, національне або соціальне походження, майнове становище тощо.